pan młody w garniturze ślubnym, w kamizelce, w muszce, w koszuli białej. Kolekcja Wilvorst Tziacco 2024

pan mło dy w garniturze ślubnym, w kamizelce, w muszce, w koszuli białej. Kolekcja Wilvorst Tziacco 2024